قالب های بلوک با عرض ۱۲.۵سانتی متر | Mega Mould صنعت قالب
شما می توانید قالب های بلوک ،قالب سنگفرش(کفپوش) بتنی ،قالب جدول، قالب بلوک های سقفی و مدل قالب پلاستیکی سنگ مصنوعی ما را که با هر نوع مارک های دستگاه تولید می کنیم را بررسی کنید .