برس های تمیزکننده محصول | Mega Mould صنعت قالب

می توانید در اندازه های خاص متفاوت از اندازه های استاندارد تولید نماید

نظر به ضرورت شما همه تجهیزات و دستگاه های مربوط به تاسیسات بلوک جدول و سنگفرش های بتنی موجود می باشد

برای همه درخواست های خود با ما تماس بگیرید

همین حالا تماس بگیرید
سفارش از طریق واتس اپ

گزینه های انتخاب محصول و قیمت

برس های تمیز کننده سطح محصولات بتنی (۱۰۰۰ملی متر )
€56
برس های تمیز کننده سطح محصولات بتنی (۱۱۰۰ملی متر )
€58
برس های تمیز کننده سطح محصولات بتنی (۱۱۲۵ملی متر )
€61
برس های تمیز کننده سطح محصولات بتنی (۱۳۰۰ملی متر )
€62
برس های تمیز کننده سطح محصولات بتنی (۱۴۰۰ملی متر )
€64
برس های تمیز کننده سطح محصولات بتنی (۱۵۰۰ملی متر )
€68
برس های تمیز کننده سطح محصولات بتنی (۱۷۰۰ملی متر )
€70
برس های تمیز کننده سطح محصولات بتنی (۱۰۰ملی متر )
€12
محصولات مشابه