رنگ پودری قهوه ای | Mega Mould صنعت قالب

می توانید متفاوت ازرنگ های استاندار در تن رنگ های مختلف تولید کرد

نظر به ضرورت شما همه تجهیزات و دستگاه های مربوط به تاسیسات بلوک جدول و سنگفرش های بتنی موجود می باشد

برای همه درخواست های خود با ما تماس بگیرید

همین حالا تماس بگیرید
سفارش از طریق واتس اپ

گزینه های انتخاب محصول و قیمت

پیگمنت –بسته ۲۵ کیلوگرامه رنگ پودری قهوه ای
€31
پیگمنت –بسته ۲۵ کیلوگرامه رنگ پودری سیاه
€31
پیگمنت –بسته ۲۵ کیلوگرامه رنگ پودری سفید
€31
پیگمنت –بسته ۲۵ کیلوگرامه رنگ پودری سبز
€31
پیگمنت –بسته ۲۵ کیلوگرامه رنگ پودری آبی
€31
پیگمنت –بسته ۲۵ کیلوگرامه رنگ پودری زرد
€39
پیگمنت –بسته ۲۵ کیلوگرامه رنگ پودری صورتی
€39
پیگمنت –بسته ۲۵ کیلوگرامه رنگ پودری قرمزی
€39
پیگمنت –بسته ۲۵ کیلوگرامه رنگ پودری نارنجی
€39
محصولات مشابه