مواد شیمیاوی تقویت کننده محصول | Mega Mould صنعت قالب

محصولات شیمیایی ما به صورت غلیط بسته بندی می شود.می توانید با رقیق کردن آنرا به نسبت ۱×۵ استفاده نماید

نظر به ضرورت شما همه تجهیزات و دستگاه های مربوط به تاسیسات بلوک٫ جدول و سنگفرش های بتنی موجود می باشد.

برای همه درخواست های خود با ما تماس بگیرید

همین حالا تماس بگیرید
سفارش از طریق واتس اپ

گزینه های انتخاب محصول و قیمت

بشکه ای ۳۵ کیلوگرامه مواد شیمیاوی تقویت کننده محصول - MEGA 2001
€83
بشکه ای ۳۵ کیلو گرامه مواد شیمیاوی تمیز کننده قالب -MEGA 1001
€77
محصولات مشابه