برس های تمیزکننده قالب های بلوک ، سنگفرش بتونی ، جدول بتنی | Mega Mould صنعت قالب

می توانید در اندازه های خاص متفاوت از اندازه های استاندارد تولید نماید

نظر به ضرورت شما همه تجهیزات و دستگاه های مربوط به تاسیسات بلوک جدول و سنگفرش های بتنی موجود می باشد

برای همه درخواست های خود با ما تماس بگیرید

همین حالا تماس بگیرید
سفارش از طریق واتس اپ

گزینه های انتخاب محصول و قیمت

برس های تمیزکننده جدول بتنی –بلوک و سنگفرش بتنی –با( طول ۱۲ وعرض ۷۰ سانتی متر )
€11
برس های تمیزکننده جدول بتنی –بلوک و سنگفرش بتنی –با( طول ۱۲ وعرض ۸۰ سانتی متر )
€12
برس های تمیزکننده جدول بتنی –بلوک و سنگفرش بتنی –با( طول ۱۲ وعرض ۹۰ سانتی متر )
€13
برس های تمیزکننده جدول بتنی –بلوک و سنگفرش بتنی –با( طول ۱۲ وعرض ۱۰۰ سانتی متر )
€15
برس های تمیزکننده جدول بتنی –بلوک و سنگفرش بتنی –با( طول ۱۲ وعرض ۱۱۰ سانتی متر )
€16
برس های تمیزکننده جدول بتنی –بلوک و سنگفرش بتنی –با( طول ۱۲ وعرض ۱۲۰ سانتی متر )
€17
برس های تمیزکننده جدول بتنی –بلوک و سنگفرش بتنی –با( طول ۱۲ وعرض ۱۳۰ سانتی متر )
€18
برس های تمیزکننده جدول بتنی –بلوک و سنگفرش بتنی –با( طول ۱۲ وعرض ۱۴۰ سانتی متر )
€19
محصولات مشابه