برس های تمیزکننده جدول بتنی | Mega Mould صنعت قالب

می توانید در اندازه های خاص متفاوت از اندازه های استاندارد تولید نماید

نظر به ضرورت شما همه تجهیزات و دستگاه های مربوط به تاسیسات بلوک جدول و سنگفرش های بتنی موجود می باشد

برای همه درخواست های خود با ما تماس بگیرید

همین حالا تماس بگیرید
سفارش از طریق واتس اپ

گزینه های انتخاب محصول و قیمت

برس های تمیزکننده جدول بتنی– (۷ سانتی متر *۸سانتی متر *اندازه برس ۸)
€7
برس های تمیزکننده جدول بتنی– (۸ سانتی متر *۸سانتی متر *اندازه برس ۸)
€7
برس های تمیزکننده جدول بتنی– (۸ سانتی متر *۹سانتی متر *اندازه برس ۹)
€8
برس های تمیزکننده جدول بتنی– ( ۹سانتی متر *۹سانتی متر *اندازه برس ۹)
€8
برس های تمیزکننده جدول بتنی– ( ۱۰سانتی متر *۹سانتی متر *اندازه برس ۹)
€9
برس های تمیزکننده جدول بتنی– ( ۱۱سانتی متر *۹سانتی متر *اندازه برس ۹)
€9
برس های تمیزکننده جدول بتنی– ( ۱۰سانتی متر *۱۰سانتی متر *اندازه برس ۱۰)
€11
برس های تمیزکننده جدول بتنی– ( ۱۱سانتی متر *۱۰سانتی متر *اندازه برس ۱۰)
€11
محصولات مشابه